Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Община Варна

Дирекция: Превенции

Териториално звено: Варна

Седалище и адрес: гр. Варна, бул. "Осми Приморски полк"43

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна

Уебсайт: http://www.varna.bg/