Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД)

Повече информация тук

Община Варна

Повече информация тук

Община Каварна

Повече информация тук

Окръжен съд Варна

Повече информация тук

Районен съд Варна

Повече информация тук