Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Община Варна

Повече информация тук

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД)

Повече информация тук

Община Каварна

Повече информация тук

Агенция "Митници", Митница Варна

Повече информация тук