Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

 

Този раздел на иновативната мрежа за сътрудничество на ИУ – Варна и Колежа по туризъм - Варна с бизнеса е насочен към подпомагане на партньорството между университета и външни организации в областта на консултирането.

Нашите експерти са готови да споделят с Вас не само своя професионален опит, но и установените контакти.

Консултантските услуги, които предлагаме са насочени към представители, както на бизнеса, така и на публичната администрация и неправителствения сектор, които могат да използват научния потенциал на университета (в т.ч. експертен преподавателски състав, студенти и докторанти) при разрешаване на възникнали практически проблеми, обезпечаване на високо ниво на осъществяваните процеси и проекти.

За да използвате цялата функционалност на тази част на платформата е възможно само от профилите на регистрирани потребители.