Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

гр. Варна, бул. Княз Борис I №77, етаж 1, офис: Кариерен център
https://www.facebook.com/UEBN.UEvarna/

                                  

 

 

Мрежа UEBN

 

доц. Д-р Мария Станимирова
Ръководител мрежа UEBN
0882 164 690

maria_stanimirova@ue-varna.bg

 

Симеон Христов
Консултант мрежа UEBN
0884544651

uebn@ue-varna.bg

 

 

Кариерен Център

 

Гергана Стоева
Ръководител сектор "Алумни и кариери"
0882 164 730
052 / 804 340

cdcenter@ue-varna.bg

 

Ивелина Тодорова
Кариерен консултант
0882 164 730
052 / 804 340

cdcenter@ue-varna.bg

 

Елена Зарева
Кариерен консултант
052 804 340

cdcenter@ue-varna.bg