Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

гр. Варна, бул. Княз Борис I №77, етаж 1, офис: Кариерен център
052 / 804 340
0885 624 460

cdcenter@ue-varna.bg

https://www.facebook.com/UEBN.UEvarna/

                 

                 

Гергана Стоева
Ръководител сектор "Алумни и кариери"
0882 164 807
gergana.stoeva@ue-varna.bg

Ивелина Тодорова
Кариерен консултант
0882 164 730
ivelina.a.todorova@ue-varna.bg

Драга Динкова
Кариерен консултант
0882 164 730
draga.dinkova@ue-varna.bg

 

 

 

Мрежа UEBN

uebn@ue-varna.bg

 

 

доц. Д-р Мария Станимирова
Ръководител мрежа UEBN
0882 164 690
maria_stanimirova@ue-varna.bg

Елена Зарева
Консултант мрежа UEBN

uebn@ue-varna.bg

Симеон Христов
Администратор мрежа UEBN

uebn@ue-varna.bg