Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

гр. Варна, бул. Княз Борис I №77, етаж 1, офис: Кариерен център
052 / 804 340
0885 624 460

cdcenter@ue-varna.bg

https://www.facebook.com/UEBN.UEvarna/

Гергана Стоева
Ръководител сектор "Алумни и кариери"
0882 164 807
gergana.stoeva@ue-varna.bg

Ивелина Тодорова
Кариерен консултант
0882 164 730
ivelina.a.todorova@ue-varna.bg

 

 

 

Латинка Тодоранова
Aдминистратор UEBN
0882 164 557
uebn@ue-varna.bg