Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

гр. Варна, бул. Княз Борис I №77, етаж 1, офис: Кариерен център
https://www.facebook.com/UEBN.UEvarna/

                                  

 

 

   
 

 Център "Кариери, предприемачество и маркетинг

 

 

Ивелина Тодорова

Директор Център "Кариери, предприемачество и маркетинг"

ivelina.a.todorova@ue-varna.bg

 

Добромира Христова

Кариерен консултант
Консултант UEBN

0884 544 651

uebn@ue-varna.bg

dobromirahristova@ue-varna.bg

 

 

 

 

 

                                         

Гергана Стоева

кариерен консултант

Център "Кариери,предприемачество и маркетинг"