Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

 

 

Студенти 

Работодатели

Експерти от ИУ - Варна 

Завършили студенти 


Експерти от бизнеса

Кандидат-студенти

  
Защитата на личните данни е от голямо значение за ИУ-Варна, който в съответствие с изискванията на Регламента е отговорен по отношение на поверителността на личните Ви данни, които събира и обработва. Основната ни задача е да гарантираме, че личните Ви данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен за вас начин, както и да Ви запознаем с това как събираме и използваме Вашите лични данни в електронната мрежа за сътрудничество с бизнеса – UEBN.
Молим Ви да се запознаете с нашата Политика за поверителност, както и декларацията за поверителност на личните данни в електронната мрежа за сътрудничество с бизнеса–UEBN.