Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Този раздел на иновативната платформа за сътрудничество на ИУ – Варна с бизнеса е насочен към подпомагане на партньорството между университета и бизнес организациите в образователния процес.

 • Участие в изследователски проекти.
 • Участие в съвместни публикации с преподаватели.
 • Предоставяне на фирмена информация за казуси, студентски разработки и др.
 • Провеждане на открита лекция.
 • Участие в учебен час със студенти.
 • Организиране на семинар / обучение.
 • Предоставяне на задание за студенти.
 • Предоставяне на възможност за провеждане на студентски проучвания за курсов проект / дипломна работа / дисертация.
 • Участие в оценяване на курсови проекти / дипломни работи.

Нашата цел е насочена към непрекъснатото подобряване на образователната услуга в съответствие с потребностите на заинтересованите страни.

                              Регистриралите се студенти имат възможност:
 • Да се информират и регистрират за предстоящи събития като публични лекции, семинари, обучения, посещения в практикта и др.
 • Да получават достъп до споделена от бизнес организациите информация, която да използват в свои разработки.
 • Да участват в реализирането на проектни задания, поставени от бизнеса.
 • Да се информират и кандидатстват за стипендии, предоставяни от различни организации.
 • Да получават полезна информация, свързана с успешното усвояване на необходимите знания и умения по време на образователния процес в университета.
 • Да получават съдействие при разработването на дипломни работи.

Регистриралите се бизнес организации имат възможност:

 • Да публикуват информация за предстоящи събития.
 • Да търсят преподаватели за сътрудничество.
 • Да публикуват фирмена информация за предоставяне на преподаватели или студенти.
 • Да публикуват проектни задания, насочени към студентите.
 • Да информират за възможността за предоставяне на стипендии или награди.
                        

 Регистриралите се преподаватели имат възможност:

 • Да публикуват информация за предстоящи събития.
 • Да търсят бизнес организации за сътрудничество в образователния процес.
 • Да предоставят и търсят учебни материали (на бизнес организации или други преподаватели).