Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Иновативната мрежа за сътрудничество между Икономически университет – Варна и бизнеса (UEBN) е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG051РО001-7.0.07-0036 „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет-бизнес“.

Уеб сайтът и уеб системата UEBN, намиращи се на адрес http://www.uebn.ue-varna.bg//, са собственост на Икономически университет - Варна. Съдържанието на уеб сайта и технологиите използвани в него са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно - наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Допуска се използването на текстови и фото материали от този уебсайт само при условие, че се посочи източника и се добави препратка към http://www.uebn.ue-varna.bg//