Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Име на компанията: Agro Reserve

Задължения: 

Проследява движението на материали и заготовки в различните производствени звена и складове;

Организира и поддържа базата данни за движение на материали и заготовки;

Организира и поддържа базата данни за произведените изделия;

Обобщава информация и подготвя справки за ръководството.

Следи дали има закъснение с доставки.  

Кандидатът може и да няма опит, фирмата провежда обучения.