Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Име на компанията: Нова Сън ЕООД

Хотел "ТИНТЯВА" - КК "Златни пясъци" за сезон Лято 2017г обявява  свободни работни места на позиция "Главен сервитьор All inclusive".

Ние предлагаме: ТД, СО, заплащане по договаряне, осигурен служебен транспорт, безплатна храна, осигурено униформено облекло, работа на смени; отлична работна атмосфера.

Изисквания към кандидатите са: много добри езикови умения по английски и руски език; придържане към фирмените стандарти и инструкции чрез прилагане правилата за сервиране и обслужване в ресторант; отговорност при   експлоатацията на инвентара в ресторанта; да се грижат за високото ниво на хигиена и култура на обслужване в работното си място; отлични комуникативни умения и любезност; сериозно отношение към работата; умения за работа в екип, колегиалност.

Опит на подобна позиция минимум 1/един/ сезон, ще бъде предимство.

Ако проявявате интерес кандидатствайте с автобиография и актуална снимка.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.