Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Име на компанията: ПроКредит Банк (България) ЕАД

ПроКредит Банк предлага стажантски позиции

 

 

Къде ще се проведе стажа?

 

Кой може да кандидатства?

  • Студенти, без значение от изучаваната от тях специалност, курс и посещаван университет.

 

Какво представлява стажа?

 

  • Възможност да се запознаете с бизнес философията и принципите на отговорно банкиране на ПроКредит Банк.
  • Възможност да се запознате с различни казуси от работата ни и да научите повече за това как предлагаме качествени услуги и какво означава за нас работата в екип.
  • Стажът е платен. Размерът на стипендията се определя от броя присъствени часове.
  • Гъвкави часове на присъствие, които да можете да съчетаете с лекционния си график.

 

Какво очакваме от бъдещите си стажанти?

  • Сериозно и отговорно отношение към поставените задачи.
  • Инициативност и активно участие в задачите на съответния отдел или клон на банката.
  • Желание за придобиване на нови знания.
  • Готовност за открито общуване и изслушване на чуждото мнение.
  • Добро владеене на английски език.

 

 

 

За да кандидатствате попълнете онлайн формата ни в раздел Човешки ресурси

 

В мотивационното си писмо посочете в кой град/отдел в Централно управление искате да проведете  стаж, както и за какъв период от време.