Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Име на компанията: ПроКредит Банк (България) ЕАД

1. Кои сме ние?

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

 

2. Какви възможности за кариера ще откриете при нас?

Ние търсим хора, които имат желание да работят на позиции, свързани с обслужване на клиенти. Тези позиции предполагат:

 • Активна комуникация с потенциални и текущи клиенти на банката;
 • Пътуване в региона на офиса за срещи с клиенти;
 • Разбиране на специфичните потребности на клиентите и предлагане на подходящи банкови услуги;
 • Професионален подход към клиентите, целящ изграждане на дългосрочни бизнес отношения.

 

3. Кои са служителите на ПроКредит?

Разнообразен екип като възраст, образование, опит, интереси и отговорности. Това, което ни обединява е:

 • Възможността свободно да изразяваме собственото си мнение;
 • Отговорното ни отношение към работата;
 • Ангажираността ни с целите и резултатите на банката;
 • Готовността ни да посрещаме нови предизвикателства;
 • Инициативността и интересът ни към случващото се около нас.

 

4. Какво допълнително очакваме от вас?

 • Да виждате дългосрочното си професионално развитие с нас;
 • Да се обучавате и самоусъвършенствате;
 • Да пътувате и работите в различни градове;
 • Да владеете английски език на добро ниво.

 

5. Как да станете част от екипа ни?

За да направите това трябва да преминете успешно стандартния ни процес на подбор, включващ 2-седмичен семинар и активна 6-месечна подготовка на:

* трудов договор;

 * с осигурено безплатно настаняване.

 

Програмата се провежда основно в град София, съвместно с участници от страни, в които ПроКредит оперира (работен език - английски).

След успешно преминаване на подготвителната програма, Вие продължавате на позиция, свързана с директно обслужване на клиенти.

 

Повече информация за ПроКредит Банк, процеса на подбор и Програмата може да откриете на www.procreditbank.bg.