Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Име на компанията: Фондация Източен Акселератор

Задължения, характеризиращи длъжността:

Участва в планирането, организирането и провеждането на вътрешнофирмени събития, проекти и дейности, на събития с обществен характер.

Договаря условията за провеждането на събитията и конференциите.

Участва в бюджетирането на събитията и проекти.

Работи с партньори, спонсори, доставчици, дизайнери и ИТ специалисти в случаите, когато събитието е съпроводено с организиране на уеб страница. Участва в планирането и креативното разработване на маркетинговите кампании, планирането на реклами, текстове и други необходими за провеждането на събитията материали, свързани с брандиране и налагане на събитието на пазара.

Държи постоянна връзка с текущи и потенциални партньори по телефон, имейл или в срещи, с цел подобряване качеството на услугите.

Има организаторски качества и умения да действа в непредвидени ситуации.