Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Име на компанията: АЛПЕЯ ЕООД

Работа по внедряване на дигитални системи в промишлеността на обекти на клиенти на фирмата. Необходими са познания за бази данни и конфигуриране на мрежи. Стажантът ще отговаря за комуникацията с клиентите и уточняване на техните специфични изисквания и очаквания към системите, както и ще участва активно в процеса на внедряване на системите на място в сътрудничество с чуждестранните контарагенти на фирмата. Работният език на чуждестранните партньори е английски.