Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Име на компанията: Луна 89 ЕООД

Верига барове във Варна, с наложени традиции и изграден имидж, съчетават перфектно обслужване и качество при изпълнението на мисията си. Грижата за Нашите гости, високото ниво на обслужване, лоялното отношение на екипа в организацията, уважението, което се отдава, са част от фирмената ни култура. Приятелската атмосфера, въвеждащото обучение, винаги навременното заплащане привличат нови и мотивирани личности в екипа ни.
Ако сте усмихнати, комуникативни и с желание за работа - кандидатствайте! 


ИЗИСКВАНИЯ:
- Опит на подобна позиция - предимство
- Чужд език - предимство
- Усмихнат/а, лъчезарен/на и любезен/на с клиентите
- Ориентация към клиен/ти
- Търпение
- Енергичност
- Комуникативност
- Организираност
- Мотивация за работа

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Спазва стандартите за обслужване в Организацията
- Гарантиране на 100 % удовлетворение на клиентите , придържайки се стриктно към фирмените стандарти и инструкции
- Отговаря за правилната експлоатация на инвентара в обекта
- Поддържа високо ниво на хигиена на работното си място
- Спазва Правилникът за вътрешния ред

ОРГАНИЗАЦИЯТА ГАРАНТИРА:
- Допълнително обучение с практическа насоченост
- Мотивиращо възнаграждение, редовно заплащане и коректно отношение
- Работа в динамичен млад екип
- Работа на смени, подходяща за студенти
- Предишен опит не е задължителен
- Работа в реална, динамична среда сред млад екип


Моля, кандидатствайте по тази обява като ни изпратите CV и актуална снимка. 

Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.