Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

„Обядвай с шефа на...“.

Добавена на 12.08.2019 12:06 Кариерно развитие информация

Прочети още

Възможност за участие в учебна визита в Италия

Добавена на 02.08.2019 15:21 Кариерно развитие обучение информация

Прочети още

График за индивидуално кариерно консултиране за лято 2019

Добавена на 18.06.2019 14:13 Консултиране информация

Прочети още

Шеста студентска научна конференция на тема „Търговия 2020“

Добавена на 14.03.2019 21:39 Образователен процес

Прочети още

Медиацията - ефективния способ за разрешаване на спорове

Добавена на 15.10.2018 15:14 Събитие Кариерно развитие Образователен процес обучение информация

Медиацията - ефективния способ за разрешаване на спорове. Или как да водим преговори и да управляваме конфликти. Специфика на медиацията при търговски спорове. Специфика на медиацията при трудови спорове.

Прочети още

Студентска научна конференция на тема: „Правните знания по пътя към успеха“, организирана от Катедра „Правни науки“

Добавена на 28.09.2018 14:56 Събитие Образователен процес обучение информация

Прочети още