Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

От 16-ти до 18-ти ноември 2015 г. в Боровец Еврогайдънс България и Национален Европас Център проведоха Национално обучение за кариерни консултанти, на което се представиха нови техники за кариерно ориентиране и консултиране. В обучението участваха 40 практици както от различни градове, така и от различни организации – кариерни центрове за учащи и заети лица, бизнес и неправителствени организации.

Националното обучение за кариерни консултанти е годишен форум на Еврогайдънс България, който тази година се осъществи съвместно с Национален Европас Център. Събитието се радва на голям интерес от страна на практиците в областта. Тази година участниците, сред които и кариерен консултант на ИУ-Варна, бяха избрани сред повече от 220 кандидати. Всичко това свидетелства за нарастващата потребност от подобни инициативи и ролята на съпътстващите дейности на Програма „Еразъм+“, в подкрепа на кариерното ориентиране и консултиране.

Обучението представи изключителна възможност за обмен на практики и идеи и създаде ползотворна атмосфера за бъдещо сътрудничество между участниците и партньорство в работата. Участниците представиха повече от 15 примери и техники от своята дейност, които предизвикаха много дискусии. Сред тях беше и UEBN - Мрежата на Икономически университет-Варна за сътрудничество с бизнеса. С тази практика университета спечели награда на Националния консурс за иновации в кариерното ориентиране и консултиране.

Специален гост-лектор на обучението беше Георги Камов, който запозна участниците с концепцията на „дизайн мисленето“ - методология за креативно решаване на проблеми и създаване на иновации чрез фокусиране върху нуждите на хората. С помощта на Георги Камов участниците упражниха някои от най-използваните инструменти за анализ и креативност в дизайн мисленето, осъзнаха как с помощта на тази методология се достига до реални иновативни решения. Участниците работиха в малки групи по зададени казуси и преминаваха през четирите етапа на дизайн мисленето - разбиране на потребностите, определяне на посока, генериране на идеи и прототип и тест на решения. Участниците получиха и много идеи за атрактивно представяне на идеите си и убеждаващо презентиране.