Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Форумът се проведе на 21 и 22 април 2015 г. и даде възможност на студентите и завършилите ИУ-Варна да се срещнат с бизнеса, с практиката, с хора, които успешно прилагат години наред знанията, придобили в академичната среда, в реални бизнес казуси.


Изложението се проведе в 2 дни с 26 фирми, предлагащи свободни позиции, подходящи за студенти и завършили ИУ-Варна. Организациите, които взеха участие са: ASIC Depot, 411Маркетинг ЕООД, Blizoo, Concentrix Services Bulgaria EOOD, Generali, Happy, Oriflame, RegioCom, SITEL, Societe Generale Expressbank, Speedy, Top Rent A Car, Девня Цимент, ДоБГ ЕООД, Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", Евротекст, Едивес ЕООД, ЕРА България, Захарни изделия - Варна, Интеграл, Омега България ООД, Таксбек, Уником Систем, Уникредит Булбанк