Brand

Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Завършили студенти

Регистрация

Важно!
  • За да се регистрирате в платформата UEBN е необходимо да въведете по-долу факултетен номер и паролата, която използвате за вход в системата Студентско състояние/WebStudent.
  • При първоначалното вписване ще бъдат извлечени данни за Вашия профил от студентско състояние.
  • Потребители, регистрирани с имейл преди 19.06.2019, могат да се вписват в платформата UEBN с регистрирания имейл.
Моля, посочете последната образователно-квалификационна степен (ОКС), която сте завършил (а) в ИУ - Варна.
Откажи