Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

На 16.01.2016 г. се проведе уъркшоп на тема "Презентации и презентационни умения", предназначен за учениците от проекта "ABLE Mentor".

Учениците, част от които със своите ментори имаха възможност да получат знания, свързани с изготвянето на атрактивна презентация и как да изготвят интерактивни презентации в Prezi. Първата част се води от ученик от НГХНИ "К. Преславски" Варна, участващ в сезона, доказал възможностите си да изготвя презентации на междинната среща в сезона.

В рамките на уъркшопа участниците работиха в екипи и приложиха на практика наученото по предварително зададени теми.

Втората част от уъркшопа беше водена от екип от първия сезон на ABLE Mentor, които изнесоха лекция под форна на диалог - техники за успешни презентационни умения.