Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Междинното събитие от втори сезон на проект ABLE Mentor - Варна се проведе на 12.12.2015 г. в Икономически университет - Варна.

Със събитието се целеше упражняване на презентационни умения, умения за говорене пред публика и междуличностно. Учениците се научиха как се дават и получават обратна връзка.

Среща целеше още обмяна на контакти и привличане на съмишленици в реализацията на проектите.

Повече снимки във фейсбук.