Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

На 21.11.2015 г. се проведе уъркшоп на тема "Цели и целеполагане", предназначен за учениците от проекта "ABLE Mentor". Учениците, част от които със своите ментори имаха възможност да получат знания, свързани с цели и да ги приложат на практика. Учениците работиха в екипи и разработваха практически казуси, които след това презентираха пред аудиторията.