Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Междинното събитие по проект ABLE Mentor - Варна се проведе на 25.04.2015 г. в Икономически университет - Варна. Със събитието се целеше упражняване на презентационни умения, умения за говорене пред публика и междуличностно. Учениците се научиха как се дава и получава обратна връзка.

Среща целеше още обмяна на контакти и привличане на съмишленици в реализацията на проектите.