Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

На 07 март 2015 г. стартира проек ABLE Mentor - Варна. Първото събитие целеше да се сформират екипите от ученик – ментор и координатор, които съвместно да работят четири месеца по проект, който е избран от ученика.